Voor mij is er altijd een logica in chaos,
een ordening. Chaos staat voor het ontbreken van structuur, voor wanorde.
Deze gedachte biedt houvast in een tijd waar de wereld om ons heen erg bedreigend kan zijn.
Wil ik al mijn gedachtes, ideeën, knipsels, foto’s, prints, studies, experimenten, verzamelingen kunnen vasthouden, volgen en loslaten zal ik mezelf een structuur moeten aan-meten waarin ik orde en wanorde laat harmoniëren.
 
 
Ruimtelijke ordening in een plat vlak. Dimensie ontstaat door gelaagdheid, door het aanbrengen van kaders.
 
Bij toeval, of niet, vind ik mijn maat: het vierkant en mijn orde:
de getallen 1 – 3 – 9.
 
Rondom deze getallen laat ik mijn verhaal ontstaan, wil ik laten zien wie ik ben. Als fotograaf, beeldbewerker, schilder ,verzamelaar en beeldenbouwer: techniek of materiaal wijst zichzelf.
Ik gebruik het zelfportret als uitgangspunt, met hier en daar een uitstapje. .
 
De getallen bepalen de grootte van elk individueel werk, maar ook van de ordening.
 
De reeks is voor mij heilig, evenals het vierkant.
 
Hoe ver kan ik gaan?
 
hmt-m 2009
 
www.hellamartens.nl