1 januari 2010 ben ik gestart met het project: How to change in 81 days

81 dagen lang maak ik een zelfportret en verwerk deze in een frame van 9x9. Samen met een poem-blog en een lijst met facts&figures van die dag, presenteer ik het project op mijn website:
www.hellamartens.nl

Op de exto site worden de laatste 18 zelfportretten nog eens afzonderlijk getoond. Ook houd ik dagelijks een blog bij van mijn bevindingen.

Tijdens de werkperiode zoek ik voor mezelf een antwoord op de vraag. Niet zozeer hoe te veranderen maar wat de verandering is bij mezelf. Hoe zie ik me als kunstenaar functioneren? Verander ik of de wereld om me heen? Kan ik nog echt leren of zijn het trucjes?
Ik laat me bij het maken van de foto's niet leiden door een vooropgezet plan of schema. Het frame en de maat (vierkant) zijn mijn houvast, voor de rest bepaalt het toeval wat erin komt.

hmt-m2010